مطالب مرتبط:

نگاه عمومی ملت ایران و افغانستان در احیای تالاب هامون سرمایه اجتماعی است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نگاه عمومی ملت ایران و افغانستان در راستای احیای تالاب هامون یک سرمایه اجتماعی است.

مطالب اخیر