مطالب مرتبط:

مرتضوی: رئیس جمهور غنی استیضاح وزیران را موجه نمی داند

رئیس جمهور افغانستان مطابق ماده ۹۲ قانون اساسی دلایل استیضاح وزیران کابینه بخصوص وزیر خارجه را موجه نمی داند. این را شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی ناوقت روز شنبه به رادیو آزاد...

مطالب اخیر