مطالب مرتبط:

به شمول یک ولسوال نام نهاد طالبان ۶۰ شورشی کشته شدند

وزارت دفاع ملی افغانستان از تلفات سنگین جنگ‌جویان مخالف مسلح دولت در بخش‌هایی از کشور خبر می‌دهد

مطالب اخیر