مطالب مرتبط:

انتقادها از نفوذ حکومت در کار کمیته گزینش

نهاد‌های ناظر بر انتخابات از نفوذ حکومت درکمیته گزینش سخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه مستقل عمل نکرده و حکومت درتصمیم گیری‌های این کمیته نقش داشته است.

مطالب اخیر