مطالب مرتبط:

نشست مشورتی به منظور آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی دایر گردید

مطالب اخیر