مطالب مرتبط:

نشست مشورتی به منظور آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی دایر گردید

(Visited 13 times, 1 visits today)

مطالب اخیر