مطالب مرتبط:

خلیل زاد: افغانستان در محور سیاست خارجی ترامپ قرار خواهد داشت

پیام آفتاب: نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفته است: افغانستان در محور سیاست خارجی دونالد ترامپ قرار خواهد داشت.

مطالب اخیر