مطالب مرتبط:

اشرف غنی: اعضای کابینه باید برای حسابدهی شفاف تحت فشار قرار بگیرند

«محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای شورای ملی تأکید کرده است که این نهاد قانون‌گذار باید اعضای کابینه را برای حسابدهی شفاف تحت فشار قرار دهد.

مطالب اخیر