مطالب مرتبط:

دومین نمایشگاه طبی داخلی و خارجی در کابل برگزار می شود

مرکز نمایشگاه های افغانستان دومین نمایشگاه طبی را با اشتراک ۸۰ شفاخانه افغانی، ترکی و هندی در ماه قوس سال جاری در کابل برگزار می کند.

مطالب اخیر