مطالب مرتبط:

ولسی جرگه به وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی رای اعتماد نداد

نماینده گان ولسی جرگه افغانستان که سه وزیر دولت کابل را به این جرگه فراخوانده بودند به وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و…

مطالب اخیر