مطالب مرتبط:

دیدار رئیس‌جمهور غنی با ‌اعضای ولسی‌جرگه در ارگ ریاست جمهوری

در این دیدار رئیس جمهور گفت که کشور انتقال چندبعدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی را در سال قبل سپری کرده و دستاوردهای ما از…

مطالب اخیر