مطالب مرتبط:

مجلس نمایندگان به 3 وزیر کابینه دولت وحدت ملی کارت قرمز داد

مجلس نمایندگان افغانستان به «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان، «محمود بلیغ» وزیر رفاه و «نسرین اوریا خیل» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان رای عدم اعتماد داد و آنها را از وظایفشان برکنار کرد.

مطالب اخیر