مطالب مرتبط:

سلب اعتماد وزرا از سوی مجلس وضعیت را بدتر می کند

برخی از کارشناسان در پیوند به استیضاح وسلب صلاحیت برخی از وزرا از سوی مجلس نمایندگان می گویند که مجلس باید نسبت به شرایط فعلی واقعبینانه برخورد کند.

مطالب اخیر