مطالب مرتبط:

اشرف غنی: طالبان رویکرد صلح را در پیش گیرند/سیاف: خواستار تقویت نظام هستیم

رئیس شورای ثبات و حراست افغانستان در دیدار با مقامات دولت وحدت مبی اظهار داشت هدف اساسی شورا تقویت نظام است چراکه مردم افغانستان خواستار نظام قدرتمند هستند

مطالب اخیر