مطالب مرتبط:

بدخواهان و خیرخواهان حزب حرکت اسلامی برای جانشینی به میدان آمده‌اند!

پیام آفتاب با در گذشت استرجنرال انوری اکنون به نظر می‌رسد که جنجال‌های زیر پوستی بر سر جانشینی وی در حزب حرکت اسلامی افغانستان میان بدخواهان و خیرخواهان این حزب به راه افتاده است

مطالب اخیر