مطالب مرتبط:

نمایندگان کشور های منطقه از کنفرانس بروکسل برای افغانستان حمایت کردند

سفرای بیش از بیست کشور منطقه و نمایندگان ارشد برخی کشورهای حامی طی نشستی از برنامه های حکومت وحدت ملی در عرصه همکاری های اقتصادی منطقه ای برای کنفرانس بروکسل اعلام حمایت کردند

مطالب اخیر