مطالب مرتبط:

وزرای خارجه، کار و فواید عامه سلب صلاحیت شدند

صلاح الدین ربانی ۱۴۴ رای عدم اعتماد، محمود بلیغ ۱۶۴ رای عدم اعتماد و نسرین اوریاخیل ۱۶۴ رای عدم اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کردند.

مطالب اخیر