مطالب مرتبط:

باشندگان پروان: آب آشامیدنی در نل های آب شهری بدون تصفیه توزیع می شود

شماری از باشندگان ولایت پروان از نبود آب آشامیدنی صحی در نل های توزیع آب در شهر چاریکار مرکز این ولایت شکایت کرده و می گویند که تا کنون چندین تن به اثر استفاده از این آب به امراض گوناگون مبتلا شده اند

مطالب اخیر