مطالب مرتبط:

وزیر احیا و انکشاف دهات: برای ۱۴هزار نفر در بامیان شغل ایجاد می شود

مقام ها در وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که آنان در نظر دارند تا زمینه شغلی برای ۱۴ هزار نفر را مساعد بسازد، گفته می شود که وزیر احیا و انکشاف دهات در یک سفر رسمی به بامیان گفته است که پروژه های مختلفی در این ولایت تطبیق می شود

مطالب اخیر