مطالب مرتبط:

محور: راه اندازی مراسم شب بخارا در کابل

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند با استاد علی دهباشی، مسوول و دبیر مجله ادبی فرهنگی بخارا بحث کرده است.

مطالب اخیر