مطالب مرتبط:

عامل انتحاری با کارگران میدان هوایی بگرام وارد این پایگاه شده بود

منابع محلی با تایید حمله انتحاری صبح امروز در داخل میدان هوایی بگرام در ولایت پروان، اعلام کردند، این عامل انتحاری همراه با کارگرانی که در پایگاه بگرام کار می‌کردند، وارد این پایگاه شده ‌است.

مطالب اخیر