مطالب مرتبط:

چهار مامور پولیس در هلمند به اتهام دریافت پول از رانندگان دستگیر شدند

چهار مامور پولیس در ولایت ناآرام هلمند در جنوب کشور بازداشت شدند. اتهام بازداشت شدگان دریافت پول از رانندگان و برخورد نادرست با مسافران و رانندگان اعلام شده است.

مطالب اخیر