مطالب مرتبط:

ساخت چمن مصنوعی ورزشگاه هرات به پایان رسید

آمریت ورزشی هرات از پایان کار ساخت چمن مصنوعی این ولایت خبر داده و می‌گوید این ورزشگاه پس از این با معیارهای بین‌المللی اش میزبان بزرگ‌ترین بازی‌های ملی و محلی خواهد بود

مطالب اخیر