مطالب مرتبط:

جلسه استیضاح سه وزیر کابینه آغاز شد

در این جلسه «صلاح الدین» وزیر امور خارجه، «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی و «محمود بلیغ» وزیر فواید عامه فرا خوانده شده اند.

مطالب اخیر