مطالب مرتبط:

.پیروزی مقتدرانه انگلیس برابر اسکاتلند

شاگردان گرت ساوت گیت در این دیدار نمایش بسیار حساب شده ای داشتند و در نهایت توانستند با یک نتیجه شیرین، رقیب سنتی شان را از پیش رو بردارند.

مطالب اخیر