مطالب مرتبط:

فراخبر: کابل از بهر گسترش روابط منطقه‌یی برای نشست …

وزیر امور خارجه می‌گوید که حکومت وحدت ملی می‌کوشد پیش از برگذاری نشست بروکسل، همکاری‌های منطقه‌یی را در بخش‌های اقتصادی و سهولت‌های ترانزیتی به‌دست آورد

مطالب اخیر