مطالب مرتبط:

افغانستان و اولویت امنیت ملی

مقاله: چندي فرمانده نيروهاي بين المللي در افغانستان ضمن ستايش از موفقيت ها و قابليت هاي نيروهاي امنيتي افغان در مقابله با دشمن؛ از افزايش تلفات نيروهاى ملى، اظهار نگراني نموده و گفته است که در جريان دو سال اخير حدود پانزده هزار نفر از نيروهاي...

مطالب اخیر