مطالب مرتبط:

اعتراض 'جنبش تبسم' به 'اجرا نشدن عدالت' برای مسافران سر بریده شده هزاره

در نخستین سالگرد تظاهرات دادخواهی مسافران سربریده هزاره، شرکت کنندگان در همایشی به نام جنبش تبسم، از "عدم برخورد" دولت با عاملان آن حادثه انتقاد کردند.

مطالب اخیر