مطالب مرتبط:

سیگار از راز مکاتب هرات پرده برداشت

سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می‎گوید که تعداد شاگردان و معلمین در ۲۵ مکتب ولایت هرات کمتر از آنچه که گفته شده بود است. سیگار به این موضوع در گزارش بررسی هایش از مکاتب که به کم...

مطالب اخیر