مطالب مرتبط:

برپایی نخستین سالروز بریده شدن گلوی تبسم در کابل

اعضای جنبش روشنایی روز جمعه در اولین سالگرد بریده شدن گلوی شکریه تبسم، دهم قوس سال روان را آغاز نا فرمانی مدنی شان در برابر حکومت اعلام کردند.

مطالب اخیر