مطالب مرتبط:

سرنوشت دوسیۀ سارنوالی که قرار است محاکمه شود به کجا رسید؟

قرار است محاکمه علنی یک سارنوال فردا برگزار شود. این سارنوال به دست داشتن در فساد متهم است. قرار بود وی در جریان همین هفته محاکمه شود. ژکفر احمدی با جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفتگ...

مطالب اخیر