مطالب مرتبط:

ولسی جرگه بودجه وسط سال مالی 1395 خورشیدی را تصویب کرد

ولسی جرگه شورای ملی به روز چهارشنبه بودجه وسط سال مالی هجری خورشیدی را تصویب کرد،اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در صفحه تویتر اش نوشته مجموع بودجه وسط سال مالی خورشیدی،بالغ بر اعشاریه میلیارد افغانی میگردد که از آن جمله اعشاریه میلیارد آن را بودجه عادی و اعشاریه میلیارد را بودجه انکشافی در بر می گیرد

مطالب اخیر