مطالب مرتبط:

حالت فوق العاده در ترکیه به مدت سه ماه اجرا خواهد شد/ ۵۰هزارتن برکنار و یا بازداشت شدند

به دنبال کودتای نافرجام،حکومت ترکیه ۵۰ هزار تن را برکنار و یا بازداشت کرد و رییس جمهور ترکیه نیز به مدت ۳ ماه حالت فوق العاده در این کشور اعلام کرد

مطالب اخیر