مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی با بزرگان و نمایندگان ولایت پکتیکا دیدار کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با شماری از بزرگان ولایت پکتیکا و نمایندگان این ولایت در شورای ملی در ارگ دیدار کرد.

مطالب اخیر