مطالب مرتبط:

انگلیس نیروهایش را در عراق دوبرابر می کند

و زیر دفاع انگلیس گفت نفر مشاور نظامی دیگر به عراق اعزام خواهند شد که با رقم فعلی به ۵۰۰ نفر می‌رسند

مطالب اخیر