مطالب مرتبط:

لیست نامزدان پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شد

رئیس جمهور قرار است از میان ۲۱ نفر، ۷ نفر را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و از میان ۱۵ نفر، پنج تن را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاب کند.

مطالب اخیر