مطالب مرتبط:

'درگیری در دو منطقه تخار منجر به مرگ ۱۶ عضو گروه طالبان شد'

مطالب اخیر