مطالب مرتبط:

ایجاد توقف‌گاه ویژه در بندر چابهار

موافقتنامه‌ی سه جانبه‌ی چابهار میان افغانستان، ایران و هند امضا شد و قرار است افغانستان برای تسهیل امور بازرگانی، در چابهار کنسولگری باز کند

مطالب اخیر