مطالب مرتبط:

شش مقام عالی رتبه ریاست ترانسپورت زمینی هرات از وظیفه برکنار شدند

محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور همزمان در سفر به ولایت غربی هرات شش تن از مقام های عالی رتبه ریاست ترانسپورت زمینی این ولایت را از وظیفه بر کنار کرده است.

مطالب اخیر