مطالب مرتبط:

طالبان بازار ولسوالی قلعه ذال کندز را تصرف کردند

گروه طالبان در سه روز گذشته حملات خود را برای سقوط کامل ولسوالی قلعه ذال کندز شدت بخشیده اند.

مطالب اخیر