مطالب مرتبط:

نامزدان پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی شدند

کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، فهرست پیشنهادی‌شان را به رئیس جمهوری ارائه کردند. این کمیته ۲۱ نفر را برای گزینش هفت عضو کمیسیون انتخابات و ۱۵ نفر را برای گزینش پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی معرفی کردند.

مطالب اخیر