مطالب مرتبط:

افغانستان خواهان اسکله اختصاصی در بندر چابهار است

پیام آفتاب: افغانستان به‌دنبال صادرات میوه و تره‌بار خود از بندر چابهار به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

مطالب اخیر