مطالب مرتبط:

ترامپ؛ پیروزی و فراتر از پیروزی

پیروزی ترامپ، چیزی فراتر از پیروزی بر هیلاری کلینتون است و او بی تردید، این پیروزی را فقط و فقط مدیون رویکرد تهاجمی و هنجارشکنانه مخصوص خود است؛

مطالب اخیر