مطالب مرتبط:

هشت جلد آثار شعری و ادبی شعرا و نویسندگان بدخشان اقبال چاپ یافت

فيض آباد (پژواک،٢٠عقرب٩٥): براى نخستين بار هشت عنوان کتاب (آثار شعرى و ادبى شعرا و نويسندگان ولايت بدخشان)، از سوى يک انجمن ادبى و فرهنگى درآن ولايت، به زيورچاپ آراسته شد. انجنیر محمد دین خواهانی رئیس انجمن يادشده، به آژانس خبرى پژواک گفت که هزينۀ چاپ اين کتب که ٦٠٠ هزارافغانى ميشود، از سوى احمد... read more

مطالب اخیر