مطالب مرتبط:

محور: سیاست خارجی ترامپ در برابر چین، روسیه، پاکستان …

در این بخش برنامه محور گرداننده جمال ناصر فرهمند گفتگویی را درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده امریکا در برابر چین، روسیه، پاکستان و افغانستان انجام داده است.

مطالب اخیر