مطالب مرتبط:

پارلمان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرد

پیام آفتاب: اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز طرح قانون منع آزار و اذیت زنان را با بیشترین رقم آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب کرد.

مطالب اخیر