مطالب مرتبط:

فهرست نهایی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به رییس جمهور سپرده شد

کمیتۀ گزینش فهرست نهایی نامزدان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به رییس جمهور افغانستان سپرده‌اند.

مطالب اخیر