مطالب مرتبط:

رهبر جمهوری اسلامی دور اندیش و افغانستان شناس واقعی هستند

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با حسینی مزاری گفت: خدماتی که ایران به مهاجرین افغانستانی ارائه نموده است، خصوصا دستور امام خامنه ای مبنی بر رایگان شدن تحصیل دانش آموزان و قبول تحصیل کودکان فاقد مدرک در مکاتب ایرانی در کل منطقه بی نظیر است در حالی که برخی کشورهای ثروتمند منطقه حتی برای افراد دارای مدرک نیز زمینه حضور در مکاتب دولتی را فراهم نمی کند و درس نخواندن ایشان برای آنها تفاوتی ندارد.

مطالب اخیر