مطالب مرتبط:

دیدار بزرگان ولایت ارزگان با وزیر امورداخله

درین دیدار نخست چند تن از بزرگان ولایت ارزگان و ولسوالی جاجی ولایت پکتیا به نمایندگی از دیگران، با بیان پاره از مشکلات محیطی و…

مطالب اخیر