مطالب مرتبط:

کاظمی: اخبار پشتو در خبرگزاری فارس زمینه همدلی را بوجود می‌آورد

«محمد کاظم کاظمی» عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از شاعران و نویسندگان برجسته افغانستان در واکنش به راه اندازی بخش ویژه اخبار پشتو در سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: اقدام فارس زمینه همدلی فارسی زبانان و پشتوزبانان را فراهم می‌آورد.

مطالب اخیر