مطالب مرتبط:

روند بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان به تاخیر افتاد

پیام آفتاب: مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین گفته است که روند بازگشت مهاجران عودت شده پاکستان به تاخیر افتاده‌ است.

مطالب اخیر